Är det tid för begravning? Kontakta Wallgrens Begravningsbyrå i Herrljunga.

Det finns få händelser i livet som förändrar ens tillvaro så radikalt som när en anhörig avlider, en situation som vi kanske tidigare aldrig ställts inför.


Det kan vara svårt att inse vad som har hänt. Tillsammans med familjen, släkt och/eller vänner kan man diskutera hur man vill att begravningen ska se ut. Det kanske finns speciella önskemål om musik, ceremoni, begravningstransporter eller något annat.

Varje begravning är och skall vara unik och individuell. Under senare år har också begravningarna präglats av att bli allt mer personliga precis som i livsstilen.


Kom in till oss och diskutera hur ni vill utforma begravningen till er anhöriga.

Wallgrens Begravningsbyrå

Att resa en gravsten eller annat minnesmärke över någon som har levt är en mycket gammal tradition. En gravsten kan berätta en historia om den som ligger i graven eller bara med namn bekräfta vem som är gravsätt här.


Vi är vana och kunniga när det gäller att hantera allt det praktiska. Vi visar vilka valmöjligheter som finns och ordnar det som du vill ha hjälp med. Tillsammans med er och med era närmaste skapar vi en personligt utformad begravning.

Vi ombesörjer: 

 Urn- och kistbegravningar

Vi förmedlar:

 Blomsterdekorationer
 Gravsten & gravvårdar
 Inskriptioner

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information.